tuşlamaq

tuşlamaq
f.
1. Nişan almaq, nişanlamaq, tuş qarovullamaq, hədəfə yönəltmək. Yaşar haman saat tüfəngi <qurda> tuşlayıb çaxdı. M. Rz..
2. Yönəltmək, səmtləndirmək. Kamal gözlənilməz bir sürətlə havada ilmək vurub, . . təyyarəsini faşist təyyarəsinə tuşladı. M. Rz..
3. Bir şeyi nişanlayıb ona tərəf getmək; yönəlmək. Yavaşca özümüzü sol tərəfə verdik və dəryanı tuşlayıb gəldik, çıxdıq bulvara. C. M.. Maya birbaşa qaragözlü qızı tuşlayıb getdi. M. İ.. Əlini (barmağını) tuşlamaq – əli (barmağı) ilə bir şeyi və ya bir tərəfi göstərmək, əlini (barmağını) uzatmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tuşlama — «Tuşlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tuşaltmax — (Şəki) nişan almaq, tuşlamaq. – Mən tüfəngi quşa tuşaldanda quş qaşdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tusqullamax — (Başkeçid, Borçalı, Gəncə, Qazax) tuşlamaq, nişan almaq. – Əli yaxşı tuşqullamax bilir (Başkeçid); – Tuşqulladım, tuşqulladım tüəg açılanda tülkü yıxıldı (Qazax); – Sən tuşqullamax bilmirsəη (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dikləmək — f. 1. Dik qaldırmaq, dik hala salmaq, dik etmək. İtlər quyruqlarını dikləyərək birdən birə hürməyə, yüyürməyə başladılar. A. Ş.. 2. Tuşlamaq, yönəltmək, nişanlamaq. Tüfəngi nişanəyə dikləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doğrultmaq — f. 1. Gözlənilən ümidi doğruya çıxarmaq; verilən ada, göstərilən etibara və s. yə layiq olduğunu göstərmək, sübut etmək, gerçəkləşdirmək. Göstərilən etimadı doğrultmaq. // Bəraət qazandırmaq. Zeynal öz yaramazlıqlarını doğrultmaq üçün mühitlərini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döndərmək — f. 1. İstiqamətini yana və ya geriyə, yaxud başqa tərəfə yönəltmək. <Rüstəm> yavaşca öküzün boynuna vurub həyətə döndərdi. S. R.. . . Şirəhməd gördü ki, maşını döndərməyə yer qalmamışdır. H. Seyidbəyli. 2. Əvvəlki vəziyyətinin əksinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişan — is. <fars.> 1. Əsər, əlamət, iz. Vidadi xəstəni gəl indi tanı; Hanı o sən görən şəklü nişanı? M. V. V.. Amma sənin itəcəkdir ad sanın; Qalmayacaq yer üzündə nişanın. A. S.. Coşqun irmaq kənarında; Nə qızlardan bir nişan var; Nə oğlanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişanlamaq — f. 1. Cizgi, nöqtə və s. vasitəsilə nişan qoymaq, başqalarından fərqləndirici işarə qoymaq. Kitabın səhifələrini nişanlamaq. Pəncərəni nişanlamaq. – Turab Rəşidi buraxıb, qızın dalınca getdi, onun girdiyi evi nişanladı. M. Hüs.. 2. Ad eləmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tuşqullamaq — bax tuşlamaq. Alı tutduğu işin nəticəsini fikirləşmədən bu dəfə həmən yasavulu tuşqulladı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xortum — is. 1. Fillərdə və bəzi başqa heyvanlarda müxtəlif vəzifələr (tənəffüs, iybilmə və s.) icra edən boru şəklində uzanan mütəhərrik ağız və ya burun qismi. Deyən zorlu fil; Tapdağında sürüklənən bir aciz deyil; Bir gün gələr qəzəblənib tutacaq səni; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”